Den 19. november 2021 hadde vi et uvanlig kraftig vindvær i vårt område med påfølgende til dels lange strømbrudd. Gjeldene regelverk pålegger oss som nettselskap å utbetale erstatning til hus- og hyttekunder dersom strømbruddet varte lengere enn 12 timer. De aller fleste av våre kunder har fått utbetalingen de har krav på. Dersom du som nettkunde, mener å være berettiget utbetaling etter denne hendelsen, men ikke fått utbetaling ber vi deg ta kontakt med oss via vår kundeportal på vår hjemmeside https://etna.no eller ved å sende en epost til firmapost@etna.no