Dette skjema skal brukes ved etablering av helt ny nettleieavtale med Etna Nett AS.

Standard vilkår finnes på www.etna.no.

Entydig identifisering av kunde og anlegg er svært viktig. Personer må oppgi fødselsdato og bedrifter må oppgi foretaksnummer (den finnes på registreringsutskriften som fås ved etablering av selskap eller hos www.brreg.no).

Bestilling av ny nettleieavtale
Bestilling av ny nettleieavtale
* obligatorisk informasjon