Nettleie priser

Etna Nett tilpasser seg myndighetspålagte krav og innfører med virkning fra 1. mars 2024 ny nettleiemodell for alle nettkunder i vårt forsyningsområde. Første faktura avregnet etter ny nettleiemodell kommer i april 2024

Som nettselskap har Etna Nett AS konsesjon på distribusjon av elektrisitet i det geografisk området Etnedal, Nordre Land og Søndre Land kommuner, Snertingdal som er del av Gjøvik kommune, samt noen hytteområder i Nord-Aurdal kommune.

Hvor store kostnader Etna Nett AS kan belaste sine kunder med hvert år, reguleres av Norges Vassdrag og Energi Direktorat (NVE).

Priser på Nettleie:  Nett tariff 1 mars 2024.

Historikk: 
Nettariff - 1 januar 2024
Nettariff - 2023
Nettariff - Jan-Mar 2023
Nettariff - juli 2022 (PDF)
Nettariff - 1 april 2022 (PDF)
Nettariff - 1 januar 2022 (PDF)
Nettariff - 1 juli - 31 desember 2021 (PDF)
Nettariff - 1 januar - 30 juni 2021 (PDF)
Nettariff - 1 jan 2020 (PDF)

Betaling og Inkasso

Nettleien faktureres hver måned, og kundene gis normalt to ukers betalingsfrist. Har vi ikke mottatt betaling innen 14 dager etter forfall, går kravet videre til purring. Denne inneholder samtidig et varsel om stenging av strømmen etter ytterligere 14 dager. Stenging kan derfor iverksettes 28 dager etter fakturaforfall uten ytterligere varsel.

Pr. 1.7.2023 er forsinkelsesrente 11,75%, purregebyr kr 35,00 og reguleres av Finansdepartementet sammen med satsene for inkassosalær.

Purring og videre oppfølging av ubetalte krav, utføres av inkassoselskapet vi til enhver tid har avtale med. For tiden er det Kredinor.

Har strømmen vært avstengt er gebyret for å sette på: kr 1200,- + mva der dette kan utføres via bryter i måler, og det dobbelte, dersom vi må sende ut mannskap.
Påsetting utføres i normal arbeidstid. Besøk ute hos kunden i forbindelse med inkasso, faktureres med kr 1200,- + mva pr besøk.

Kompensasjon

Har jeg krav på kompensasjon fra nettselskapet?

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted.

Satsene for kompensasjon per målepunkt er som følger:

  • for husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • for fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Nettselskapet ditt skal utbetale kompensasjon til deg uten at du behøver å søke om dette. Utbetalingen skal komme senest innen 12 uker etter at avbruddet har funnet sted. Har du spørsmål angående utbetalingen av kompensasjon kan du henvende deg til nettselskapet ditt.

Vi gjør oppmerksom på at kompensasjonsordningen ikke er en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av strømbrudd. Dette reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler.

Les mer om rettigheter og regler hos NVE. 


Leveringsbetingelser

Personvern og bruk av informasjon

Etna Nett anser personlig informasjon som navn, adresse, epost og telefonnummer som konfidensielt.
I samsvar med dette blir all informasjon du som kunde oppgir, lagret på et sikkert sted, og vil bli brukt til å kunne betjene deg som kunde bedre. Eksempelvis ved å sende ut viktig informasjon som direkte gjelder et anlegg eller et abonnement, herunder generell kundeoppfølging. Som kunde kan du alltid be om en kopi av dine personlige opplysninger og få dem korrigert eller fjernet fra vår database.

Standard Avtaler

Forholdet mellom Etna Nett AS og den vanlige forbruker er reguleres gjennom »Standard avtale for nettleie» og «Vilkår for tilknytning «, som er utarbeidet av «Forbrukerrådet», «Forbruker ombudet» og «EnergiNorge». Disse ble sist revidert i 2006, for å tilpasses endringer i bl.a. Forbrukerkjøpsloven.

Næringskunder omfattes ikke av samme lovverket som vanlige forbrukere, derfor er det egne standardavtalene for disse kundene.

Standard avtaler

Tilknytning Forbruker kunder Nettleieavtale Forbrukerkunder (PDF)

Tilknytning Nærings kunder Nettleieavtale Næringskunder (PDF)

Elklagenemnda

Dersom du som kunde ikke føler at vi tar deg og dine klager på alvor, kan du ta kontakt med Elklagenemnda, som er opprettet av bransjen i samarbeid med forbrukerrådet. Gå til Elklage


NVE-RME

Vår aktivitet er underlagt flere myndighetsorgan. Deriblant er det NVE-RME Reguleringsmyndigheten for energi, som lager forskrifter til Energiloven, og som dermed bestemmer hvordan vi skal måle og avregne våre kunder.

Du kan lese mer på NVE-RME sine nettsider.

Kontakt kundeavdelingen via  Etnas kundeportal