Treng du strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du bestille byggestrøm ved å sende inn søknad om byggestrøm. Har installatøren/byggherre eget byggestrømskap, må det meldes inn av installatør som provisorisk anlegg via Elsmart.

Husk å bestille byggestrømmen i god tid, minst 14 dager i forveien! Dersom det må bygges linje fram til skapet må kunde selv kosta dette.

Kostnader for leie, til og frakopling og strøm finn du i våre tariffer.

For ytterligere informasjon er det bare å ta kontakt med driftsavdelinga vår på tlf. 61 11 27 98 eller på e-post: firmapost@etna.no