Trenger du strømuttak til maskiner, lys og varme i byggeperioden, kan du bestille byggestrøm hos oss. Har installatøren/byggherre eget byggestrømskap, må det meldes inn av installatør som provisorisk anlegg via Elsmart.

Husk å bestille byggestrømmen i god tid, minst 14 dager i forveien! Dersom det må bygges linje fram til skapet må kunde selv koste dette.


Du finner kostnader for skapleie, til og frakopling og nettleie i våre tariffer (PDF).

Bruk vår kundeportal for å bestille og si opp byggestrøm.