HAN-port

Alle nye AMS-målere kommer med en HAN-port. HAN står for “Home Area Network” og er en egen fysisk utgang som befinner seg på din AMS-strømmåler. Dersom du ønsker kan du koble utstyr til denne porten som kan gi deg tilgang til forbruksdata og mer detaljert informasjon om strømforbruk, spenningsnivå, overskuddskraft og mye mer.

Mange strømmålere står gjerne i et sikringsskap som befinner seg i en trappeoppgang, et teknisk rom eller andre områder der andre personer kan ferdes. Nettselskapet har derfor valgt å holde HAN-porten stengt slik at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon om ditt strømforbruk.

Dersom du ønsker å ta i bruk HAN-porten kan du bestille dette gratis ved å sende en henvendelse til Etna.

Når du har bestilt åpning av HAN-porten overtar du selv ansvaret for at ingen uvedkommende skal få informasjon om ditt strømforbruk via HAN-porten, så dersom strømmåleren står en plass der andre ferdes anbefaler vi at du sikrer skapet med lås.