Tørrkoking og glemsomhet KAN forårsake BRANN !

Kokeplater som ikke blir slått av etter bruk og kjeler som tørrkoker, forårsaker mange branner.
Gjør det til en vane å alltid slå av kokeplaten etter bruk. 
Hold viften over komfyren ren for fett. Glemmer du kokeplaten, kan varmen fra en igjenglemt kokeplate forårsake at fettet smelter og tar fyr. For eldre og andre som har lett for å glemme kokeplaten, finnes det tidsbryter som bryter strømmen etter en viss tid. Ved Hjelpe middelsentralen i din kommune kan dere få nærmere informasjon.
Ta ALLTID ut støpslet etter bruk!
Gjør det til vane å trekke ut støpslet på elektriske apperater som f.eks. strykejern, hårtørrer, brødrister og kaffe trakter når de ikke er i bruk.
Disse apparatene er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann.

Lyspærer avgir mye varme!

Bruk aldri sterkere pære i en lampe enn det den er merket for.
Pass på at det er god lufting mellom lampen og lampeskjermen. Svimerker på en lampeskjerm er et faresignal. Bruk heller ikke lamper på andre steder enn de er beregnet for.
Bad og andre våtrom skal ha spesiallamper, og løse lamper skal ikke brukes på barnerom eller rom hvor det er løse husdyr.

Tørk ALDRI klær på ovnen!

Ovner må ikke komme for nært brennbart materiale som f.eks gardiner eller møbler.
Ovnene må heller aldri tildekkes. Tørk derfor aldri klær på ovnen. Vifteovnen må ikke plasseres i rom hvor det er løse dyr eller barn som leker.
Slå alltid av vifteovnen når den ikke er under tilsyn.

Vaskemaskiner og tørketromler må ALDRI brukes uten tilsyn!

Maskinene har et lofilter som må rengjøres ofte. Tette lofiltre kan gi så høy varmeutvikling at det fører til brann. Slå alltid av vaskemaskinen eller tørketrommelen når du forlater boligen.


Varmeputer og varmetepper må ALDRI brukes uten tilsyn

En varmepute eller et varmeteppe må aldri brettes. Sømmene kan ryke og varme elementene komme i kontakt med hverandre. Resultatet blir kortslutning og overoppheting som kan føre til brann. 
Varmelaken skal bindes fast til madrassen slik at det ikke beveger seg.
Følg alltid bruksanvisningen på elektriske apparater!

Installer rikelig med faste stikkontakter!

Koblingene mellom plugger og skjøtekontakter er et svakt ledd i elektriske installasjoner.
Bruker du skjøteledninger og løse ekstrakontakter, øker du antall mulige feilkilder betraktelig. Få heller en installatør til å montere flere faste stikkontakter. Norsk Standard sier tre meter mellom hvert uttak. Løse dobbelkontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs.
Elektrisk utstyr som brukes utendørs skal ALLTID kobles til jordet stikkontakt!
Trenger du strøm til elektrisk utstyr som skal brukes utendørs, sørg for å få installert en egen jordet stikkontakt. Å trekke skjøteledninger fra rom til et annet er ikke tillatt.
Ved å legge skjøteledning gjennom en døråpning, øker du sjansen for at ledningen kan bli skadet og medføre fare for brann.

Energiøkonomisering (Enøk)

All energibruk påvirker miljøet, grad menn og omfang varierer sterkt, Derfor er kunnskap og omtanke viktig. ENØK er å få mest mulig nytte ut av sitt energiforbruk kombinert med minst mulig skade.

Kunnskapsfasen

Finn ut hva energi er og hva du bruker det til. Skaff deg oversikt over eget behov ved å gå gjennom forbruket ditt, sett navn på det og vurder nytteverdien.

Følg med på forbruket over tid. Les av strømmåleren regelmessig. Har du kjøkken Wattmeter, bruk det og lær forbruket ditt å kjenne. Gjør du dette til en vane, vil du fort se om det skjer store endringer, og feil kan rettes uten at du først har fått en ubehagelig stor årsavregning.

Handlingsfasen

  • Monter sparedusj.
  • Skift til sparelyspærer
  • Tett rundt dører og vindu. (Obs Fyrer du med ved eller parafin: husk at ovnen trenger luft.)
  • Luft fort og effektivt, eller monter ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner
  • Kontroller og om nødvendig monter ny energistyring, ur, termostater, fotoceller, m.m.
  • Er isolasjonen dårlig ? Etterisoler tak, vegger og gulv
  • Skal du skifte vindu, bruk noen kroner ekstra og kjøp de som isolerer best.
  • Vær omtenksom og husk at man bygger ikke hus for å «spare energi», men for å «bo godt»!