1. Introduksjon
Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger som utføres av
Etna Nett AS når du bruker våre tjenester, besøker nettsteder eller på annen måte
samhandler med oss. Personopplysninger behandles i samsvar med den til enhver tid
gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven og personopplysningsforskriften.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde
Det er viktig for oss å bruke opplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning om
personvern og vi skal være tydelige på hvordan vi bruker dem.
Denne personvernerklæringen vil forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de
innhentes og hvordan de blir brukt

2. Hvilke opplysninger vi innhenter
I forbindelse med de ulike måtene vi kan samhandle med deg på og de ulike tjenestene vi
tilbyr, kan vi innhente følgende kategorier av opplysninger:

A: Kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
B:
Identitetsinformasjon, inkludert fødselsdato og personnummer
C:
Transaksjonsinformasjon, inkludert bankkontonummer
D:
Digital informasjon som innhentes når du besøker nettstedene våre

3. Hvor henter vi dataene dine fra
Hovedsakelig er all informasjon om deg hentet inn direkte fra deg når du ble kunde i Etna
Nett. I tillegg samler Etna nett inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold, for
eksempel opplysninger om strømforbruk.

4. Hvorfor bruker vi opplysningene dine
Vi bruker informasjon fra A og B for å tilrettelegge, behandle og bekrefte bestillinger.
Informasjonen brukes også for å tilby de tjenester og produkter du trenger eller ønsker.

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger
Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet
de behandles for. Vi vil lagre informasjonen fra A, B og C frem til kundeforholdet ditt er
ferdig. Vi kan lagre personopplysningene dine lenger hvis du ønsker at vi skal oppbevare
dem til neste bestilling og du har gitt samtykke til dette. Hvis du har logget deg inn på Etna
nett sin kundeportal, vil vi lagre informasjonen så lenge du er bruker av denne.

6. Hvordan kan man få tilgang til, korrigere eller slette personopplysninger eller sende
klager?

Du kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine. Du kan også be om et eksemplar av informasjonen vi har
innhentet om deg. Du kan be oss slette informasjon som vi har innhentet fra deg. Vi er
derimot pålagt å oppbevare den informasjonen som kreves for å oppfylle avtalen vår med
deg, samt informasjon som er nødvendig for å overholde lover og regler eller krav fra
myndighetene. Hvis du mener at vi ikke bruker eller håndterer personopplysningene dine på
en riktig måte, kan du klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo. Før du sender en slik
klage, ber vi om at du tar kontakt med oss, siden det kan være at vi kan gi deg de slik at vi får
mulighet til å rette rettet opp mulige misforståelser.

7. Kontaktinformasjon
Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende oss en e-post på
firmapost@etna.no