Dersom du skal bygge nytt hus, hytte eller næringsbygg er det viktig å planlegge tilførsel av strøm på et tidlig tidspunkt. For å få rett dimensjon på inntakskabler, trekkerør og jording er det viktig å ta kontakt med både nettselskap og elektroinstallatør tidlig i planleggingsfasen. Grøfter for inntakskabel og jording er av det første en må tenke på.


I bosted- og fritidsbygg skal det brukes felles utvendig tilknytingsskap for strøm og fiber. Det er her måleren skal monteres. Det er naturlig at man bruker entreprenøren som er på stedet til etablering av kabelgrøft fram til tilknytingsskapet. Nettselskapet leverer inntakskabel og kobler til denne. Det varierer om det er entreprenør eller nettselskap som legger selve kabelen.


Ønsker du å knytte deg til nettet, er framgangsmåten slik:

  • Ta kontakt med oss slik at vi kan avklare om det er strømnett og ledig kapasitet i det området du skal bygge. Bruk skjema for søknad om nett-tilknytting i vår kundeportal.
  • Det kan være smart å avklare tilkopling med andre instanser som VA og Telekom som ofte skal ned i felles grøft.
  • Kostnaden med nødvendig etablering eller forsterking av strømnettet må betales av kunde. Denne kostnaden blir utregnet etter gjeldende regler for anleggsbidrag. Nettselskapet vil sende ut kalkyle for tilkobling i forkant av tilkobling.
  • Du må kontakte en godkjent installatør til å utføre den elektriske installasjonen. Det er installatøren som skal sende en forhåndsmelding til oss før arbeidet starter. Denne meldinga skal inneholde de viktigste detaljene om deg som kunde og nødvendige data om installasjonen som er nødvendig for å behandle søknaden.
  • Etter å ha mottatt søknad om tilknytting, vil kostnaden (anleggsbidrag) bli kalkulert og sendt til deg som kunde.
  • Det er viktig at vi får returnert signert avtale og aksept av kalkulert kostnad før vi starter på arbeidet med tilkoplingen.
  • Når installasjonsarbeidet er ferdig og klart for tilknytning, sender installatøren en ferdigmelding til oss.
  • Vi monterer måler, kobler til anlegget, og sender faktura på tilknytning.
  • Du må velge strømleverandør. Hvis man ikke velger leverandør vil en automatisk få pliktleveransekontrakt med nettselskapet. Disse avtalene er normalt kostbare, og du bør velge strømleverandør. Se liste over aktuelle strømleverandører her