Velkommen til Etna

Etna Nett AS er organisert i avdelingene Nettutbygging & Drift og Anlegg med avdelinger på Dokka og i Etnedal. Vi er 28 ansatte hvorav 3 er lærlinger. Selskapet ledes av daglig leder Gorm Gundersen.

Etna Nett AS sitt konsesjonsområde omfatter kommunene Etnedal, Nordre Land, Søndre Land samt Snertingdal i Gjøvik kommune. Området er på 2 415 km2 og har ca. 17 000 innbyggere. Konsesjonsområdet er preget av spredt bebyggelse og mange hytteområder. Ca 25 % av tilknyttede anlegg er hytter.

Kundeportal

Logg inn på vår kundeportal for å opprette en sak angående:

• Nytilknytning eller endring av anlegg
• Flytting eller ombygging av nett
• Fra/tilkobling
• Trefelling
• Byggestrøm
• Spenningsproblem eller jordfeil
• Bestilling eller oppsigelse av abonnement
• Andre henvendelser

Min side

På Min side finner du:

• Oversikt over ditt forbruk
• Originale fakturaer fra Etna Nett AS
• Informasjon om målepunktet ditt

Aktuelt fra Etna Nett

Vi oppfordrer alle våre kunder til å gå inn på min side og sjekke kundeinformasjonen.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor betaler jeg nettleie?

Fordi du er knyttet til kraftnettet, og tar ut kraft. Nettleien dekker kostnaden vi har for å overføre kraften til deg som kunde.

Hvorfor er fastbeløpet så høyt?

Fastbeløpet skal dekke våre faste kostnader, dvs kostnader som påløper uavhengig av om det tas ut kraft eller ikke. Ut fra dette er fastbeløpet egentlig alt for lavt.

Nettleien er høyere enn kraftprisen, det må være noe galt?

Nettleie og kraftpris fastsettes stort sett uavhengig av hverandre, dvs våre tapskostnader påvirkes av kraftprisen, og på den måten påvirkes nettleien til en viss grad. Rammen for Nettleie fastsettes av NVE, mens kraftpris er markedsbasert, hvor tilbud og etterspørsel er avgjørende. Dette skulle bety at Nettleie varierer i liten grad, mens kraftprisen som kjent kan variere med flere hundre prosent. Av den grunn vil kraftprisen variere så mye at den både er laver og høgere enn Nettleie. I vårt område har kraftprisen de siste år variert mellom 18 og 80 øre/kWh, mens Nettleie har variert mellom 10 og 25 øre/kWh.