Forholdet mellom Etna Nett AS og den vanlige forbruker er reguleres gjennom 
»Standard avtale for nettleie» og «Vilkår for tilknytning «, som er utarbeidet av «Forbrukerrådet», «Forbruker ombudet» og «EnergiNorge» tidligere EBL. Disse ble sist revidert i 2006, for å tilpasses nytt lovverk gjeldende fra 1.1.2007.

Næringskunder omfattes ikke av samme lovverket som vanlige forbrukere, derfor er det egne standardavtalene for disse kundene.