Nettselskapets oppgave er å transportere strømmen fra kraftstasjonene til sikringsselskapet ditt med riktig spenning, frekvens og god leveringssikkerhet. Det er dette du betaler nettleie for. Etna Nett har monopol på denne tjenesten i kommunene Søndre Land, Nordre Land, Etnedal og Snertingdal i Gjøvik kommune.

Strøm kan du kjøpe fra et kraftselskap. I Norge er det mange gode strømsalgaktører. Alle disse kraftselskapene sender strømfaktura og dersom nettselskapet ditt har sagt ja til at kraftselskapet kan fakturere nettleie på samme faktura, vil du kunne motta en samlefaktura for både nettleie og strømforbruk. Dette kalles gjennomfakturering.
Etna Nett har valgt å ikke gjennomfakturere. Dette fordi informasjonsflyt ved for eksempel strømstanser, jordfeil og annen feilretting ivaretas best når kommunikasjonslinjen er kortest mulig. I tillegg har vi beregnet at dette gir lavere kostnader og dermed lavere nettleie.

Det er veldig viktig for oss å levere god kundeservice til alle våre kunder. Hvis dere har ytterligere spørsmål ta kontakt med vår kundeavdeling på Etnas kundeportal.